Tekoälyn vaikutus pelialan sekä nettikasinoiden tulevaisuuden kehityksessä

Nettikasinoiden tulevaisuus

Nykypäivänä ihmiskuntamme kehittyy nopeammin, kuin koskaan aikaisemmin. Onkin arvioitu, että kehityksemme menee 10 vuodessa eteenpäin enemmän, kuin se meni ennen 100 vuodessa. Yhteiskuntamme sekä sen rakenteiden muuttuminen vaikuttavat jokaiseen meistä ja sen säteen vaikutukset heijastavat useisiin eri osa-alueisiin. Vaikka emme voikkaan täysin ennustaa tulevaisuuden tapahtumia, voimme kuitenkin arvioida sekä mahdollisesti pyrkiä varautumaan sen luomiin haasteisiin.

Teknologian suuri kehitys kohdistuu erityisesti suuresti pelialaan. Sen kehitykseen eivät kuitenkaan vaikuta pelkästään elektroniikan kehittyminen, vaan myös me itse. Ihmiskunnan produktiivinen suunnittelun sekä paremman lopputuloksen saamisen tarve, vie väistämättä pelialan kohti huikeaa kehitystä. Pelialan kehityksen voi kokea myös kokeilemalla uusimmat netin pikakasinot osoitteessa kasinosuomi.com.

Esimerkiksi Business Finland pyrkii toiminnallaan kaksinkertaistamaan kotimaisen viihdeteollisuuden viennin vuoteen 2025 mennessä. He pyrkivät myös siirtämään pelialan parhaimmat käytännöt musiikki- ja audiovisuaalisen alan yrityksiin.

Tekoäly – uuden sukupolven ongelmanratkaisija ja innovaattori

Voidaksemme ymmärtää, miten tekoäly osaltaan rakentaa pelialan kehitystä, tulee meidän pystyä hahmottamaan sen ominaisuuksia hieman syvällisemmin.

Tekoälyä, eli keinoälyä, pidetään tietokoneena tai tietokoneohjelmana, joka kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja. Sille ei voida kuitenkaan asettaa täysin tarkkaa määritelmää. Michael Haenlain sekä Andreas Kaplan ovat tulkinneet tekoälyn olevan ”järjestelmän kyky pystyä tulkitsemaan ulkoisia tietoja oikein, joiden kautta se oppii sekä käyttää opittua tietoa tietynlaisten tavotteiden sekä tehtävien saavuttamisessa, erilaisen joustavan sopeutumisen kautta”.

Voidaankin siis todeta, että tekoäly on tietojenkäsittelytieteen osa-alue, jonka tarkoitus on yrittää matkia ihmisen tajuntaa, sekä pystyä suorittamaan tehtäviä samalla kapasiteetilla.

Tekoälyn kehitys on ollut 2000-luvulla eksponentiaalista. Tämän nousun ovat mahdollistaneet muun muassa algortimien parantunut saatavuus sekä oppivan tekoälyn harjoittamiseen käytetyn datan määrän kasvu.

Miten tekoäly näkyy osana pelaamista?

Tekoälyn tarkoitukset erilaisissa peleissä vaihtelevat paljon, mutta sen perustukset ovat hyvin samanlaiset. Sen tarkoitus on luoda pelaajalle monimuotoisuutta sekä haasteita. Tässä on suurena vaikuttavana osatekijänä kyseessä olevan pelin vaikeus, graafinen taso sekä sen yleinen modernius. Tekoälyn tavoitteet riippuvatkin siis paljon kyseessä olevasta pelimaailmasta.

Myös tekoälyn tasot vaihtelevat, jolloin myös yksinkertaista peliä luodessa (esimerkiksi Super Mario Bros), se pystyy luomaan riittävän suuren haasteen yksinkertaisena.

Tekoälyä käytetään keinona pyrittäessä luomaan pelaajalle todenmukainen illuusio, joka käsittää jotakin todellisen maailman osaa. Riippuen halutusta lopputuloksesta, sen tulee olla riittävän uskottava.

Mitä modernimpi peli on, sitä enemmän tekoälylle annetaan haastetta. Nykyajan modernit pelit alkavat esimerkiksi VR lasien kautta pelatessa lähennellä erittäin realistisesti todellisen maailman tuntua. Tällöin tekoälyltä vaaditaan enemmän kapasiteettia pystyä luomaan pelaajalle aitouden tunnetta.

Markkinoiden moderneimmat tietokonepelit sisältävät rutkasti komponentteja, jotka voimme määritellä älykkääksi toiminnoksi. Niitä ovat esimerkiksi sivulliset hahmot sekä vastustajat. Tekoälyä voidaan käyttää myös itse pelin dynamiikan rakentamisessa, johon kuuluvat sen fyysiikka, visuaalinen ilme sekä esimerkiksi sääolosuhteet.
Tekoälyn tehtävänä on myös kehittää pelin juonen etenemistä pelaajan oman toiminnan pohjalta.

Tulevaisuuden rakenne on kasvussa ja kehityksessä

Neogames on julkaissut vuoteen 2024 saakka kohdistuvan politiikkasuosituksen, jossa käydään läpi vuoden 2020 ja sen jälkeen tapahtuvia pelialan moderneja muutoksia.
Ensinnäkin puettavasta elektroniikasta ollaan arvioitu tulevan hyvin suosittua. Virtuaalitodellisuus sekä puettavat VR-lasit tulevat kamppailemaan perinteisen kuvaruudun kautta tapahtuvan hedelmäpelien pelaamisen ohella.

Pelit ovat myös palveluita, joissa tulee korostumaan entistä enemmän koneoppimisen osa pelianalytiikassa sekä niiden toiminnassa. Yleisesti ottaen pelialan kilpailu tulee kovenemaan entisestään, jossa on tälläkin hetkellä huutava pula osaavista tekijöistä.
Osaajapula onkin tällä hetkellä yhtenä suurimmista esteistä suomalaisten sekä eurooppalaisten peliyhtiöiden kasvulle.

Tulevaisuudessa pelialalle haluavilta vaaditaan koko ajan enemmän. Alalla on lähestulkoon mahdotonta menestyä pelkästään koulun käynnin kautta, vaan oma harrastuneisuus sekä spontaani mielenkiinto luovat yhdessä vahvan pohjan menestymisen tavoittelemiselle.

Voidaan todeta, että tekoäly on ihmisen ohella yksi pelin rakentajista. Vaikka sille annetaan käskyjä toimia, se rakentaa omalla toiminnallaan pelistä palvelun, jonka avulla itse pelaaminen onnistuu. Ilman tekoälyä ei ole pelejä, emmekä voi välttyä näiden molempien räjähdysmäiseltä kehitykseltä seuraavien vuosien aikana.

Vaikka kilpailu tulee kovenemaan täysin uusiin sfääreihin, voisi katseet kuitenkin suunnata positiiviseen suuntaan. Kasvu takaa aina kehitystä, joka luo ihmiskunnalle uusia mahdollisuuksia. Emme ole haasteidemme kanssa yksin, sillä murroksessa on koko maapallon pelialan kehitys.